× ЗА НАС ИНФРАСТРУКТУРА
КОНТАКТИ КАК ДА ЗАРЕДЯ
+359 87 983 0491 | +359 89 990 1699

За нас

BULCHARGE

е Национална мрежа за управление и мониторинг на зарядни станции за електрически превозни средства (ЕПС)

BULCHARGE е собственост на  ИКЕМ АД – Национален оператор за зарядна инфраструктура за ЕПС. Дружеството извършва развойна дейност, производство, внос и продажба на зарядни колонки за електромобили, смартгрид софтуер за управление на мрежи и др.

Основна задача на дружеството е специализация в конверсията (преустройството) на конвенционалните автомобили в електромобили, тяхното технологично обновление, дизайн, както и внедряване на иновации в производството и конверсията на ЕПС.

ИКЕМ АД извършва търговско представителство на български и чуждестранни компании, производители и вносители на ЕПС, елементи и продукти за нуждите на електромобилната индустрия.

Ключов акционер в ИКЕМ АД е Националната браншова организация за електрическа мобилност - ИКЕМ, обединяваща български и международни компании, научно-изследователски институти, учебни заведения, множество български общини и др. за развитието на електрическата мобилност в България.