× ЗА НАС ИНФРАСТРУКТУРА
КОНТАКТИ КАК ДА ЗАРЕДЯ
+359 87 983 0491 | +359 89 990 1699

Картa за зареждане в мрежата на Bulcharge

Bulcharge Card Front Bulcharge Card Back

Зареждането на ЕПС се осъществява посредством предплатени абонаментни карти „БУЛЧАРДЖ/BULCHARGE”, с които се извършва идентификацията на потребителя в платформата и се инициализират процесите на стартиране и спиране на зареждането. Картите са за многократна употреба и се предлагат с предплатен включен кредит от 50 и 100 лева. Картите могат да бъдат закупени и регистрирани в платформата „BULCHARGE”, както в офисите на търговците (операторите на конкретните зарядни колонки по местонахождението им), така и от офисите на ИКЕМ АД и партньорската мрежа на „BULCHARGE”.
Всяко последващо добавяне на кредити по картите се извършва със суми кратни на 10 лева и може да се осъществи по два начина:

*  Касово– при добавяне на кредит в брой, чрез специално устройство „Програматор”, инсталирано в офиса на самия търговец (операторът на конкретната зарядна колонка)

*  Безкасово – при добавяне на кредит, посредством системата „Е-пей” www.epay.bg (Валидно за клиенти притежаващи регистрация в системата „Е-пей”)