× ЗА НАС ИНФРАСТРУКТУРА
КОНТАКТИ КАК ДА ЗАРЕДЯ
+359 87 983 0491 | +359 89 990 1699
ИКЕМ АД

ИКЕМ АД е акционерно дружество учредено на 25.11.2011 г. от юридически и физически лица с експертиза,  познания и опит в областите на устойчивото енергийно развитие, електромобилността и възобновяемите енергийни източници.

Основният предмет на дейност на ИКЕМ е осъществяване на дейност като Национален оператор за зарядна инфраструктура, както и производство, разпространение и продажба на зарядни колонки за електромобили, смартгрид и софтуер за управление на мрежи.

Основен акционер в дружеството е Национална браншова организация за Електрическа мобилност - ИКЕМ, като обединение на компании, научно-изследователски институти, учебни заведения в областта на Електрическата мобилност.

ИКЕМ АД извършва търговско представителство на български и чуждестранни компании, производители, вносители на елементи и цялостни продукти в електромобилната индустрия.

Основна задача на ИКЕМ АД е и специализация в конверсията на автомобили в електромобили, както и технологично обновление, дизайн и внедряване на иновации в производството и конверсията на електромобили.

www.ikem-bg.com